MEILĖ žmogui, maistui - VISIEMS

PIRKTI ar PARDUOTI SUPER PAPRASTASenasis turgus pristato naujieną - aukciono namus.

Nuo 2018 m. rugsėjo kiekvieną paskutinio mėnesio sekmadienį Senajame turguje veiks aukcionas, kuriame visi norintys galės parduoti arba aukcione įsigyti įvairius daiktus.

Registracija į aukcioną norintiems siūlyti daiktą

Registracija norintiems dalyvauti aukcione.

 

Aukcionų namų nuostatai.

Nuo 2018 m. rugsėjo, kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Senajame turguje vyks aukcionai.

1.       UAB Senasis turgus organizuoja įvairiausių kilnojamųjų daiktų (toliau Daiktas) Aukcioną. Aukcione prekiaujama iš fizinių ir juridinių asmenų komiso pagrindais priimtais Daiktais. Visos teisės į Senojo turgaus aukcioną priklauso įmonei UAB Senasis turgus.

2.       Aukciono organizavimo ir vykdymo juridinis pagrindas yra LR Civilinio kodekso 6.419 straipsnis, LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas Nr. I-1179 ir kiti LR teisės aktai.

3.       Aukciono nuostatai yra patvirtinti UAB Senasis turgus ir yra privalomi visiems aukciono dalyviams. Aukciono dalyvis pasirašydamas Registracijos anketą, neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Aukciono nuostatomis, jas supratęs bei pastabų ar pretenzijų dėl jų netikslumo ar neaiškumo neturi.

4.       Aukcionas vyksta www.senasisturgus.lt svetainėje nurodytoje vietoje ir nustatytu laiku. Aukciono organizatorius turi teisę, nenurodydamas priežasties, atšaukti aukciono renginį ar pakeisti jo laiką.

5.       Aukcionas turi teisę, nenurodydamas priežasties, išimti bet kurį Daiktą iš aukciono kataloge paskelbto parduodamų daiktų sąrašo.

6.       Aukcionas atsako už kataloge pateiktų Daiktų aprašymo duomenų teisingumą. Jeigu po Aukciono paaiškėja, kad aprašymas neatitinka realybės, pirkėjas turi teisę pateikti paraišką dėl Daikto grąžinimo aukcionui per 14 dienų po aukciono.

7.       Aukcionas neatsako už išoriškai nepastebimus ar paslėptus Daiktų fizinius trūkumus ar nežinomus defektus bei juridinius nuosavybės aspektus. Pirkėjai turi teisę asmeniškai ir kartu su savo pasikviestais ekspertais apžiūrėti Daiktus likus 2 valandoms iki aukciono ir visapusiškai įvertinti Daikto būklę. Nupirkus Daiktą Aukcione, pretenzijos nepriimamos ir Daiktai negrąžinami.

8.       Aukciono kataloge nurodomos pradinės Daiktų pardavimo kainos. Galutinę pardavimo kainą, už laimėtą Daiktą, kurią privalo sumokėti pirkėjas, sudaro išvaržyta kaina plius aukciono marža, kuri yra 16 % nuo išvaržytos kainos.

9.       Valstybinės saugyklos (muziejai ir bibliotekos) turi pirmumo teisę įsigyti Daiktus aukcione. Paskelbus galutinę Daikto kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi teisę šį Daiktą nupirkti, garsiai pareikšdamas apie tokį sprendimą prieš pereinant prie sekančio Daikto aukcionavimo. Valstybės saugyklos atstovas turi būti užsiregistravęs Aukcione, fiziškai jame dalyvauti bei pateikti institucijos vadovo (jeigu dalyvauja ne vadovas) įgaliojimą.

 

10.   Pirkti Daiktus Aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Pirkėjas Aukcione turi teisę dalyvauti asmeniškai arba per savo atstovą, arba pateikdamas išankstinį kainos pasiūlymą raštu. Visais dalyvavimo atvejais pirkėjas privalo būti užsiregistravęs, t.y. užpildęs registracijos anketą. Tuo atveju, kai raštu yra pateikti du vienodi kainos pasiūlymai, laimėtoju pripažįstamas anksčiau pasiūlymą pateikęs pirkėjas.

 

11.   Aukciono metu, Daikto kaina didinama tokiais intervalais:

  • Iki 99 Eur didinimo intervalas yra kas 1 Eur
  • 100 – 199 Eur didinimo      intervalas yra kas 2 Eur
  • 200 – 299 Eur didinimo      intervalas yra kas 3 Eur
  • 300 – 399 Eur didinimo      intervalas yra kas 4 Eur
  • 400 – 999 Eur didinimo      intervalas yra kas 5 Eur
  • 1000 – 2999 Eur didinimo      intervalas yra kas 10 Eur
  • 3000 – 4999 Eur didinimo      intervalas yra kas 20 Eur
  • 5000 – 9999 Eur didinimo      intervalas yra kas 50 Eur
  • Nuo 10000 Eur didinimo      intervalas yra kas 100 Eur

 

12.   Visus ginčus, galinčius kilti aukciono eigoje, sprendžia aukciono vedėjas. Jo sprendimas yra galutinis.

13. Už nupirktus Daiktus pirkėjas turi atsiskaityti grynaisiais pinigais iš karto po aukciono.

14. Pirkėjas privalo atsiimti nupirktus ir apmokėtus Daiktus per 7 darbo dienas po apmokėjimo. Kitu atveju skaičiuojamas nupirkto Daikto saugojimo mokestis (0,2 proc. nuo Daikto vertės už kiekviena pavėluotą dieną).

Aukciono interesai dėl neapmokėtų Daiktų ir kitų galimų pirkėjų įsipareigojimų nevykdymo, o taip pat pirkėjų interesai dėl galimų jų teisių pažeidimų ginami LR įstatymų nustatyta tvarka.