Investuotojų paieškos skelbimas

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios (100 proc. akcijų) uždarosios akcinės bendrovės „Senasis turgus“ (toliau – Bendrovė) investuotojo paiešką.

Bendrovės duomenys: juridinio asmens kodas 140842929, adresas: Turgaus a. 5, LT-91246, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.senasisturgus.lt, įstatinis kapitalas 1 731 880 Eur, kuris padalytas į 0,29 Eur nominalios vertės 5 972 000 vienetų paprastųjų vardinių akcinių.

Teisinis pagrindas – Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. T2-95 „Dėl UAB „Senasis turgus“ įstatinio kapitalo didinimo“.

Tikslas – užtikrinti turgaus halės rekonstrukciją, turgaus teritorijos vystymą, Bendrovės veiklos tęstinumą, pagerinti jos teikiamų paslaugų kokybę.

Sąlyga investuotojui – padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą savo papildomu iki 1 663 962,87 Eur vertės įnašu, už kurį jis įgis Bendrovės 0,29 Eur nominalios vertės iki 5 737 803 vienetų paprastųjų vardinių akcijų.

Nauda investuotojui – galimybė nuosavybės teise įgyti iki 49 proc. visų Bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.

Papildomi duomenys: detalesnė informacija apie turgaus halės rekonstrukcijos projektą viešinama Bendrovės interneto svetainėje, finansinės ataskaitos ir kiti duomenys apie Bendrovę skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt administracijos nuorodoje Savivaldybės valdomos įmonės skyriuje.

Kontaktinis asmuo – Edvardas Simokaitis, Savivaldybės administracijos Finansų ir turto departamento turto skyriaus vedėjas, tel. 846 39 60 36, mob. 8 673 04 129, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt

Potencialių investuotojų pasiūlymai teikiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai iki 2019 m. birželio 28 d. el. p. dokumentai@klaipeda.lt arba edvardas.simokaitis@klaipeda.lt,  arba tiesiogiai atnešus į Savivaldybės administraciją Liepų g. 11, Klaipėdoje, 320 kab. (iš anksto suderintu laiku).